อัตราค่าบริการทั่วไป

ค่าบริการ/ค่าเดินทาง/ค่าตรวจเช็ค   เริ่มต้นที่ 800 บาท 
ค่าบริการทั่วไป 500-1500
ค่าบริการเปลี่ยนตู้ไฟ 2500-15000 บาท
ค่าบริการเดินไฟบ้าน จุดระ 800-1500 บาท 
ค่าบริการเปลี่ยนหลอดไฟ/ติดตั้งหลอดไฟ 500 บาท
ค่าบริการตรวจเช็คตู้เย็น 800 บาท (ลูกค้ายกมาเอง 400 บาท)
ค่าบริการตรวจเช็คเครื่องซักผ้า 800-1500 บาท (ลูกค้ายกมาเอง 400 บาท)
ค่าบริการขนย้ายสินค้า 1000-2000 บาทในระยะ50กม และ เพิ่ม 5 บาท/กม