บริการติดตั้งแอร์ 2021

ค่าบริการติดตั้งแอร์ติดผนัง

ชนิดแอร์ ขนาด BTU สายไฟ เบรคเกอร์  ขายาง ท่อน้ำทิ้ง ราคา ล้างแอร์ ถอดแอร์
ติดผนัง (Wall Type) 9,000-13,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 2,500 ฟรี ฟรี
ติดผนัง (Wall Type) 18,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 3,000 ฟรี ฟรี
ติดผนัง (Wall Type) 24,001-28,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 3,500 ฟรี ฟรี
ติดผนัง (Wall Type) 30,001-48,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 5,000-6,500 ฟรี

ฟรี

 
ชนิดแอร์ ขนาด BTU สายไฟ เบรคเกอร์  ขายาง ท่อน้ำทิ้ง ราคา ล้างแอร์ ถอดแอร์
ตั้ง/แขวน 9,000-13,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 3,500 ฟรี ฟรี
ตั้ง/แขวน 18,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 4,500 ฟรี ฟรี
ตั้ง/แขวน 24,001 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 5,500 ฟรี ฟรี
ตั้ง/แขวน 28,001-36,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 6,500 ฟรี ฟรี
ตั้ง/แขวน 38,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 7,500 ฟรี ฟรี
ตั้ง/แขวน 48,001-56,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 8,500 ฟรี ฟรี
ตั้ง/แขวน 60,000 10 เมตร 1 ชุด 1 ชุด 4 เมตร 9,500 ฟรี ฟรี