ราคาเติมน้ำยาแอร์ สมุทรสาคร (โดยปกติแอร์ไม่ต้องเติมน้ำยา หากรั่วแนะนำซ่อมรั่ว ครับ)
9,000-12,000                R.22 600  บาท           R.410a 1,200  บาท         R32  800 บาท
15,000-18,000              R.22 800  บาท           R.410a 1,500  บาท         R32  1,200 บาท
24,000-30,000             R.22 1,200  บาท        R.410a 1,800  บาท         R32 1,500 บาท

 

ค่าบริการซ่อมรั่ว ประเมินตามหน้างาน
เริ่มต้นที่ 3,000 บาทครับ