Payment Link Rabbit line pay ระบบชำระเงินผ่านRabbit line pay

ชำระเงินผ่าน Rabbit line payคลิ๊กที่นี่

ดูวีดีโอ วิธีการชำระเงิน

เช่นค่าบริการล้างแอร์ / ค่าซ่อมแอร์ ฟรีค่าธรรมเนียม

 อัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อสินค้าทางร้านคิดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริง ส่วน VAT7% ทางร้านออกให้ลูกค้าเอง